nin
Mestečko Nin vás očarí bohatou antickou históriou, krásnymi cirkevnými kultúrnymi pamiatkami i dlhými pieskovými plážami. Je tiež obľúbeným cieľom pútnikov, a to najmä 5.mája, ktorý je tu zasvätený sviatku Panny Márie Zečevskej, na počesť mariánskych zjavení z roku 1516.

Mestečko Nin, ležiace len 15 km od Zadaru, skutočne môžeme označiť ako starochorvátske, keďže jeho história sa datuje už 3000 rokov. Obdivovať tu môžete pozostatky najväčšieho antického chrámu na Jadrane, bohaté mozaiky, kostol vyhlásený za najmenšiu katedrálu na svete i jedinečný romantický korunovačný kostol.

Mesto bolo kedysi sídlom biskupa a patrilo k prvým centrám chorvátskeho národa. Tradícia hovorí, že v roku 1516 sa Blahoslavená Panna Mária zjavila malej pastierke na ostrovčeku Zečevo, v srdci Ninského biskupstva. Svedectvá tohto zjavenia podnietili biskupa, aby jeden z dátumov tohto zjavenia, 5. máj, vyhlásil za sviatok Panny Márie Zečevskej. Od tých čias sa slávi v okolí Ninu, kedy veriaci prichádzajú z rôznych krajov pokloniť sa Blahoslavenej Panne Márii.

Nin je aj obľúbeným turistickým centrom vďaka svojej polohe v plytkej lagúne, dlhým pieskovým plážam i najväčším náleziskám liečivého bahna v Chorvátsku.

Zdroj: Croatia.hr

Reklamy